• Projekty edukacyjne

   • W Szkole Podstawowej w Niestępowie od roku szkolnego 2016/2017  realizowany jest projekt „Dzieciaki Bystrzaki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Gminę  Żukowo, a partnerem projektu jest Fundacja EDUFUN. Główne założenia projektu to wzrost wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie kreatywności uczniów.

    W naszej szkole programem zostało objętych 80 uczniów. W szkole odbywają się zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia z robotyki  ( 2 grupy), zajęcia wyrównawcze z matematyki (2 grupy), zajęcia logopedyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne. Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach niewiększych niż 10-osobowe.

    Wszystkie działania objęte projektem „Dzieciaki Bystrzaki” odbywają się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Efektem projektu będzie uzyskanie przez uczniów gminy Żukowo wyższych wyników egzaminów zewnętrznych, a także wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane po zakończeniu projektu.

     


     

     W ostatnich tygodniach czerwca uczniowie klas szóstych, pod opieką p. Beaty Szczepanik realizowali na lekcjach matematyki projekt matematyczny pt.: "Zbiór zadań dla klas IV - VI".  W ramach projektu każda klasa podzielona została na grupy 2-3 osobowe i w tych zespołach uczniowie układali własne zadania tekstowe o tematyce z życia codziennego (każda grupa miała określony dział matematyki). Zbiór zadań - efekt wspólnej pracy - przekazany został przez najlepszego matematyka klas szóstych w roku szkolnym 2014/2015, Aleksandrę Tomaczkowską na ręce gospodarza klasy V, który to przekazał książeczkę do szkolnej biblioteki. Zbiór ma stać się pomocą dydaktyczną dla kolejnych klas VI przygotowujących się do sprawdzianu po szkole podstawowej. Nie publikujemy zadań w sieci ze względu na brak zgody autorów :) Ciekawskich zapraszamy do szkolnej biblioteki lub do nauczyciela matematyki. Serdecznie zapraszamy.

     

     


     

    LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny zainicjowany przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym w roku szkolnym 2002/2003.
    Główne cele projektu:

        badanie efektywności nauczania,
        rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej,
        kształcenie nauczycieli,

    Projekt objął swoim działaniem wszystkie etapy edukacyjne. W dotychczasowych edycjach zgromadził ponad 16000 nauczycieli i 900 tysięcy uczniów.
    LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny, który pomaga nauczycielom i szkołom w osiąganiu lepszych wyników nauczania.
    Obecnie jedynym organizatorem projektu LEPSZEJ SZKOŁY jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
    Do programów LEPSZEJ SZKOŁY przystąpić mogą tylko nauczyciele, którzy wraz z uczniami korzystają z książek Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
    W Szkole Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof  w ramach projektu edukacyjnego „LEPSZA  SZKOŁA” realizowane są dwa programy:

        Wielki sprawdzian – program kierowany do uczniów klas IV, V i VI szkoły podstawowej
        Sesja z plusem - program kierowany do uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej

    WIELKI SPRAWDZIAN
    Celem programu jest badanie efektywności nauczania oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.
    Opis programu:
    Uczniowie klas IV, V i VI zgłoseni do programu systematycznie rozwiązują standaryzowane testy z języka polskiego, które otrzymują od Wydawnictwa. Nauczyciele, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.

    Nauczyciele i klasy realizujące program:
    Klasa IV – nauczyciel prowadzący: Edyta Lidzbarska
    Klasa V - nauczyciel prowadzący: Hanna Paszki
    Klasa VI B - nauczyciel prowadzący:  Hanna Paszki
    Klasa VI A - nauczyciel prowadzący:  Edyta Lidzbarska

    SESJE Z PLUSEM
    Celem programu jest badanie efektywności nauczania matematyki oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.
    Opis programu:
    Uczniowie klas IV , V i VI zgłoszonych do programu systematycznie rozwiązują standaryzowane testy z matematyki, które otrzymują od Wydawnictwa. Nauczyciel, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.

    Nauczyciele i klasy realizujące program:
    Klasa IV – nauczyciel prowadzący: Beata Szczepanik
    Klasa V - nauczyciel prowadzący: Beata Szczepanik
    Klasa VI B - nauczyciel prowadzący: Beata Szczepanik
    Klasa VI A - nauczyciel prowadzący:  Beata Szczepanik