• Rada rodziców

   • przy Szkole Podstawowej w Niestępowie, rok szkolny 2018/2019:

    Grzegorz  Tokarski - Przewodniczący
    Wioletta Stach - Sekretarz
    Justyna Pieczykolan
    Emilia Młyńska
    Dorota Tuskowska
    Marlena Laskowiec
    Karolina Kierzniekiewicz
    Magdalena Kobiela
    Alina Trepczyk
    Grażyna Kujawska
    Urszula Cirocka
    Marzena Myszka

     

    Zapoznaj się z regulaminem RR - Regulamin Rady Rodziców