• Grażyna Banaszak
   • Anna Brzozowska
   • Magdalena Dmochowska
   • Aneta Górska
   • Elżbieta Gostomska-Cyrzan
   • Barbara Gruchala
   • Lucyna Karalus
   • Beata Kreft
   • Jarosława Krus-Wikarjusz
   • Stefan Kryściński
  • Nauczyciele

  • Kadra pedagogiczna 2018/2019

   Stefan Kryściński – dyrektor szkoły, n-l w-f
   Hanna Paszki – w-ce dyrektor szkoły, n-l j. polskiego, wychowawca kl. VII


   Grażyna Banaszek – n-l matematyki
   Anna Brzozowska – n-l wspomagający
   Magdalena Dmochowska – n-l j. angielskiego kl. IV – VIII, wychowawca kl. VB
   Elżbieta Gostomska – Cyrzan – n-l doradztwa zawodowego
   Aneta Górska – n-l j. niemieckiego
   Barbara Gruchała – logopeda szkolny, n-l wspomagający
   Lucyna Karalus – wychowawca kl. III
   Beata Kreft – wychowawca kl. „0” (Niestępowo)
   Jarosława Kurs –Wikarjusz– n-l muzyki, wychowawca kl. II
   Anna Labuda – n-l wspomagający, n-l świetlicy
   Honorata Lejk – n-l świetlicy
   Barbara Leszniewska – psycholog szkolny
   Edyta Lidzbarska – n-l historii, j. polskiego, wychowawca kl. VIII
   Joanna Mielewczyk – Pytka – n-l religii, wychowania do życia w rodzinie
   Natalia Możejko – Kuźmicka – n-l chemii
   Barbara Olszewska – wychowawca kl. I
   Radosław Pleszyniak – n-l edukacji dla bezpieczeństwa, techniki
   Anita Płotka – n-l j. angielskiego kl. „0” – III, pedagog szkolny
   Wiesława Rogalewska – wychowawca kl. „0”(Sulmin)
   Jolanta Serkowska – logopeda szkolny
   Alicja Siebert – n-l bibliotekarz, n-l wspomagający, n-l wiedzy o społeczeństwie, wychowawca kl. IVA
   Marta Sowa – n-l gimnastyki korekcyjnej,  w-f
   Beata Szczepanik – n-l matematyki, wychowawca kl. VI
   Agnieszka Tusk – n-l j. kaszubskiego, plastyki, techniki
   Wioleta Waszkinel – n-l j. polskiego, wychowawca kl. IVB
   Witucki Leszek – n-l fizyki, informatyki
   Aneta Zaborowska – n-l bilogii, geografii, przyrody, wychowawca kl. VA


   Administracja
   Stryjewska Agnieszka – sekretarz szkoły
   Mańska Ewa – główna księgowa
   Siebert Agnieszka – inspektor ochrony danych

   Obsługa:
   Jadwiga  Cirocka
   Lucyna  Hoppe
   Maria  Loroff
   Kazimierz Myszk
   Agnieszka Kujawska
   Teresa  Resmarowska
   Gabriela  Szczęsna