• Samorząd uczniowski

   • Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

     

    Zarząd przedstawicieli samorządu uczniowskiego:

    Przewodnicząca - Weronika Lewandowska

    Z-ca przewodniczącej - Filip Dargacz

    Skarbnik - Natalia Plichta

     

    Opiekun - Honorata Lejk - wychowawca świetlicy

     

    Plan i cele Samorządu Uczniowskiego - Plan i cele SU