• Biblioteka

   • Biblioteka szkolna czynna:
    • poniedziałek -9.40 - 13.00
    • wtorek - 9.40 - 11.50,12.35 - 13.35
    • środa - 8.45 - 9.50,11.40 - 13.00
    • czwartek - 9.40 - 11.50, 13.35 - 14.35
    • piątek - 8.00 - 10.55

    Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie:
     
    Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni.

    • Każdy uczeń ma prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.
    • Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
    • Obowiązkiem ucznia jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni oraz dniami jej otwarcia.
    • Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.
    • W wypożyczalni należy zachowywać się cicho.
    • Czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone książki.
    • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
    • W przypadku zaginięcia lub zniszczenia książki zobowiązany jest ją odkupić. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
    • Wypożyczone książki powinny być zwrócone do końca maja każdego roku szkolnego.
    • W uzasadnionych przypadkach wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
    Wypożyczanie książek.
    • Czytelnik może wypożyczać zbiory wyłącznie na swoje nazwisko.
    • Wypożyczonych książek nie można przekazywać osobom postronnym.
    • Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
    • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o przedłużenie terminu zwrotu.
    • Uczeń, w domu  którego panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.